Logo Alpenverein Innsbruck

Pojištění alpského klubu (Celosvětové pojištění)

EHRENAMTLICH aktiv werden
Infos hier          
MITGLIED werden
zur Anmeldung

Pojištění alpského klubu

"Alpenverein Worldwide Service" je zahrnut v členském poplatku a nabízí následující výhody:

  • Záchranné náklady, pojištění pro záchranu mimo bezcestnou oblast až do výše 25.000,- EUR ve volném čase, v zemi hlavního bydliště a v zahraničí.
  • Celosvětovou repatriační službu ze zahraničí: bez omezení nákladů*.
  • Lékařsky nezbytné ošetření (včetně lékařsky nezbytného převozu do nemocnice) v zahraničí: do výše 10.000,- EUR*.
    *) Platí celosvětově během prvních osmi týdnů jakékoliv cesty do zahraničí, pro případy rekreačních a pracovních úrazů i nemocí z povolání.
  • Evropské pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozováním vyjmenovaných druhů sportů až do výše 3 000 000,- EUR Celoročně. V celé Evropě. Spoluúčast pro škody na majetku 200 EUR.-
  • Evropské pojištění právní ochrany v oblasti trestního práva pro vyjmenované druhy sportů až do výše 35 000 EUR.- Celoročně. V celé Evropě.
  • Evropská právní ochrana náhrady škody pro nároky na náhradu škody po nehodách (vyjmenované druhy sportů) s újmou na zdraví max. do výše. 500,- EUR na jednu pojistnou událost

Další informace o pojištění

Pojistná ochrana je poskytována za předpokladu, že aktuální členský příspěvek je uhrazen před vznikem pojistné události. Výjimku tvoří leden každého roku: Pokud dojde k události v tomto období a pokud ještě nebyl zaplacen členský příspěvek na daný kalendářní rok, je pojistné krytí přesto poskytnuto, pokud je platba provedena později a pokud byl již zaplacen členský příspěvek za předchozí rok. Pokud je členský příspěvek zaplacen po 31. lednu, začíná pojistné krytí první minutou dne následujícího po dni, kdy byl členský příspěvek zaplacen. Noví členové, kteří se připojí po 1. září kteréhokoli roku, se rovněž počítají za pojištěné až do 1. ledna následujícího roku, ačkoli za toto období se členský příspěvek neúčtuje.

Zahrnuje náklady na záchranu vrtulníkem
Zahrnuje náklady na záchranu vrtulníkem
 

Složka:

Folder

Složka pojištění
"Celosvětová služba Alpského klubu

České vydání (nejnovější verze)


Claim forms:

Formulář žádosti o náhradu nákladů na záchranu, repatriaci a lékařské ošetření

Oznámení nároku z pojištění právní ochrany

Oznámení pojistné události z pojištění odpovědnosti za škodu

 

Contact:

KNOX Versicherungsmanagement GmbH
Resselstraße 33, A-6020 Innsbruck
Tel.: +43/512/238300-30
Fax: +43/512/238300-15
av-service@knox.co.at

 
 
 
 

Datenschutzeinstellungen

Nur wenn Sie es uns durch Klick auf das entspechende Feld unten erlauben, setzt diese Website Analyse-/Marketing Cookies ein (Details siehe Datenschutzmitteilung). Wir verwenden diese, um Analysen und Statistiken zu erstellen, sodass wir die Website laufend verbessern können.

Ebenso abhängig von Ihrer Zustimmung werden externe Komponenten geladen (Details siehe Datenschutzmitteilung), die u.U. ebenfalls Cookies setzen. Die externen Kompenenten ergänzen die von uns auf dieser Website dargestellten Informationen und bieten zusätzliche Funktionen an. 

Diese Cookies und Komponenten können vom jeweiligen Anbieter dazu genutzt werden, Daten über Ihren Website-Besuch zu sammeln.

 
 

 

 

 

 

Datenschutzhinweis

Bitte beachten Sie, dass der folgende Link eine externe Website öffnet, für deren Inhalt wir nicht verantwortlich sind und auf die unsere Datenschutzbestimmungen keine Anwendung finden. Informieren Sie sich bitte auf der neuen Webseite über den dortigen Datenschutz.

Ziel: