Logo Symbol Alpenverein Innsbruck

Obnovení členství v Alpenverein Innsbruck na rok 2023 (Členský poplatek)

Tschechien
MITGLIED werden
zur Anmeldung

Obnovení členství v Alpenverein Innsbruck na rok 2023

Pro obnovení členství uhraďte prosím vás členský příspěvek na naše rakouské konto v eurech.  Platbu je možno uhradit bankovním převodem SEPA z vašeho korunového účtu rovnou na náš rakouský euro účet. A to za stejný poplatek jako vnitrozemský převod - což je většinou zdarma.

Už den po zaplacení se členství prodlouží a budete zase pojištění!

A během dalších dnů vám průkazky zašleme poštou.


Zadání platby SEPA

Údaje k platbě:

Jméno a adresa majitele účtu:
Alpenverein Innsbruck
Meinhardstraße 7-11
A-6020 Innsbruck

Číslo účtu IBAN:
AT41 3600 0608 0050 5404

Nezapomeňte uvést účel platby nebo referenci:
Bud‘ 111 a vaše členské číslo nebo vaše jméno a datum narození.
Pro prověření jestli platba proběhla v pořádku, se prosím vás registrujte na naší webové stránce https://www.alpenverein.at/innsbruck-cz/registrace.html
Kontrola platby: Prosím, buďte trpěliví. Trvá to kolem 3 pracovních dnů než bude platba evidována. Je-li vše v pořádku, tak pak zde bude semafor svítit zeleně (nejdříve je ale nutné se zde registrovat: https://www.alpenverein.at/innsbruck-cz/registrace.html !).
A během dalších dnů vám průkazky zašleme poštou.

Reference:
111 plus vaše členské číslo bez pomlčky: 111608...... (například: 111608123456)

Budete-li platit více příspěvku jedním převodem, tak nám stačí vaše členské číslo v referenci dokaď se jedná o členy vaší rodiny.
Platíte-li i za jiné členy, tak uveďte prosím jejich jména.

Výše příspěvku:

  • Rodinné 114€

    Děti do 18 a studenti do 27 let jsou v rámci rodinného členství zdarma

  • Manželé neboli partneři 114€

  • Dospělí 65€ (od 28 do 64 let)
  • Senior 49€
  • Junior/Student 49€ (ročník 1996 a mladší)
Chcete-li zaplatit více příspěvku jedním převodem, uveďte prosím 111 plus vaše členské číslo (bez pomlčky) jako referenci.
Pro získání studentské slevy nám prosím vás pošlete naskenovaný studentský průkaz nebo jiné potvrzení o studiu.

Kontrola platby:

Pro prověření jestli platba proběhla v pořádku, se prosím vás registrujte na naší webové stránce https://www.alpenverein.at/meinalpenverein
Prosím, buďte trpěliví. Trvá to kolem 3 pracovních dnů než bude platba evidována. Je-li vše v pořádku, tak pak bude semafor svítit zeleně. 
Tam si také můžete změnit adresu, přidat rodinné členy a nahrát potvrzení o studiu atd.

Máte-li jakékoliv otázky napište nám prosím e-mail na
info@alpenverein-ibk.atRoční příspěvky 2023 Česká republika/Slovensko

Dospělí od 28 do 64 let€ 65,00
Jednorázový registrační poplatek(*Neplatí pro klienty Raiffeisen při platbě debetní kartou Raiffeisen)
€ 3,00*

Slevy jsou určeny pro následující kategorie:

2. manžel/ka nebo partneři členů€ 49,00
Senior*v od 65 let
€ 49,00
Junior*v od 19 do 27 let
€ 49,00
Děti/mládež do 18 let
€ 26,50
Členy jiných sekcí (AVS, CAI, SAC, DAV atd.)€ 26,50
Osoba se zdravotním postižením
€ 26,50

Rodinné členství:

Zdarma pro děti do 18 let (u studentů až do 27 let) kde jsou oba rodiče členy stejné sekce
Zdarma pro děti do 18 let (u studentů až do 27 let) kde je jeden rodič člen sekce u rodin s jedním rodičem


Zrušení členství: V takovém případě se prosím včas obraťte na svou sekci.

Od 18 let věku musí být sekci každoročně předložen doklad o vzdělání (potvrzení o školní docházce, potvrzení o studiu, potvrzení o rodinném přídavku, potvrzení o vojenské službě nebo potvrzení o vyučení), aby bylo možné získat zlevněné příspěvky.

Osvobození od (snížených) příspěvků zaniká, když člen, který nepřispívá do oddílu (junior/student), uzavře manželství nebo partnerský vztah nebo je výdělečně činný.

Akce v září:
Počínaje 1. zářím 2022 kteréhokoli roku mohou budoucí členové využít výhody bezplatného členství v Alpském klubu po zbytek kalendářního roku, pokud při vstupu zaplatí členské příspěvky na následující klubový rok. Analogicky se bezplatné členství vztahuje i na děti ve smyslu "rodinné slevy".


Získávat členy se vyplatí!

o kampani "Nábor členů"

Staňte se členem

Připojištění trvalé invalidity :

Pojištění pro případ úrazu při sportovních aktivitách a ve vašem volném čase s následky trvalé invalidity od 50 %.
V případě úrazu obdržíte doživotní měsíční rentu.
Připojištění je platné do konce kalendářního roku.

Informační leták (originál v němčině) si můžete stáhnout zde.
Český překlad najdete zde.

Připojištění můžete uzavřít rovnou s pojišťovnou na jejich webových stránkách.
Český překlad najdete zde.

Prodloužení pojištění a připojištění nad 6000 výškových metrů:

Budete na cestách déle než 8 týdnů?
Prémiová jednorázová cestovní ochrana vám nabízí pojistné krytí nákladů na léčbu v zahraničí i po osmi týdnech - a to až do výše 500 000 EUR! Pojistné krytí se vztahuje také lékařsky nezbytné repatriace ze zahraničí.

Celosvětově připojištění nad 6 000 m: pojistná ochrana se vztahuje na trekingové túry nad 6 000 m organizované pro turisty a vedené autorizovaným průvodcem (bez horolezectví a expedičního horolezectví). U tohoto tarifu musí být pojištěna celá doba trvání zájezdu.Na všechny ostatní zájezdy ve výšce nad 6 000 m se pojistné krytí vztahuje pouze s předchozím písemným souhlasem pojistitele.

Informační leták (originál v němčině) si můžete stáhnout zde.
Informační leták (originál v angličtině) si můžete stáhnout zde.

Český překlad najdete zde.

Připojištění můžete uzavřít rovnou s pojišťovnou na jejich webových stránkách.
Český překlad najdete zde.

Připojištění psů a/nebo sportovního vybavení :

Nezáleží na tom, zda lyžujete, chodíte na turistiku, jezdíte na horském kole nebo lezete: s pojištěním sportovního vybavení získá vaše oblíbené vybavení pojistnou ochranu, kterou si zaslouží.

Připojištění psů:
Něco se vám stane a musíte být zachráněni. Váš pes ale nezůstává sám. Protože i on bude bezpečně přiveden zpět!

Informační leták (originál v němčině) si můžete stáhnout zde.
Český překlad najdete zde.

Připojištění sportovního vybavení můžete uzavřít rovnou s pojišťovnou na jejich webových stránkách.

Připojištění psů můžete uzavřít rovnou s pojišťovnou na jejich webových stránkách.

 
 
 

Anfragen zum Internetauftritt und zur Wartung
 

Datenschutzeinstellungen

Nur wenn Sie es uns durch Klick auf das entspechende Feld unten erlauben, setzt diese Website Analyse-/Marketing Cookies ein (Details siehe Datenschutzmitteilung). Wir verwenden diese, um Analysen und Statistiken zu erstellen, sodass wir die Website laufend verbessern können.

Ebenso abhängig von Ihrer Zustimmung werden externe Komponenten geladen (Details siehe Datenschutzmitteilung), die u.U. ebenfalls Cookies setzen. Die externen Kompenenten ergänzen die von uns auf dieser Website dargestellten Informationen und bieten zusätzliche Funktionen an. 

Diese Cookies und Komponenten können vom jeweiligen Anbieter dazu genutzt werden, Daten über Ihren Website-Besuch zu sammeln.

 
 

 

 

 

 

Datenschutzhinweis

Bitte beachten Sie, dass der folgende Link eine externe Website öffnet, für deren Inhalt wir nicht verantwortlich sind und auf die unsere Datenschutzbestimmungen keine Anwendung finden. Informieren Sie sich bitte auf der neuen Webseite über den dortigen Datenschutz.

Ziel: