Logo Symbol Alpenverein Innsbruck

Pojištění alpského klubu (Celosvětové pojištění)

Tschechien

Pojištění alpského klubu

"Alpenverein Worldwide Service" je zahrnut v členském poplatku a nabízí následující výhody:

  • Záchranné náklady, pojištění pro záchranu mimo bezcestnou oblast až do výše 25.000,- EUR ve volném čase, v zemi hlavního bydliště a v zahraničí.
  • Celosvětovou repatriační službu ze zahraničí: bez omezení nákladů*.
  • Lékařsky nezbytné ošetření (včetně lékařsky nezbytného převozu do nemocnice) v zahraničí: do výše 10.000,- EUR*.
    *) Platí celosvětově během prvních osmi týdnů jakékoliv cesty do zahraničí, pro případy rekreačních a pracovních úrazů i nemocí z povolání.
  • Evropské pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozováním vyjmenovaných druhů sportů až do výše 3 000 000,- EUR Celoročně. V celé Evropě. Spoluúčast pro škody na majetku 200 EUR.-
  • Evropské pojištění právní ochrany v oblasti trestního práva pro vyjmenované druhy sportů až do výše 35 000 EUR.- Celoročně. V celé Evropě.
  • Evropská právní ochrana náhrady škody pro nároky na náhradu škody po nehodách (vyjmenované druhy sportů) s újmou na zdraví max. do výše. 500,- EUR na jednu pojistnou událost

Další informace o pojištění

Pojistná ochrana je poskytována za předpokladu, že aktuální členský příspěvek je uhrazen před vznikem pojistné události. Výjimku tvoří leden každého roku: Pokud dojde k události v tomto období a pokud ještě nebyl zaplacen členský příspěvek na daný kalendářní rok, je pojistné krytí přesto poskytnuto, pokud je platba provedena později a pokud byl již zaplacen členský příspěvek za předchozí rok. Pokud je členský příspěvek zaplacen po 31. lednu, začíná pojistné krytí první minutou dne následujícího po dni, kdy byl členský příspěvek zaplacen. Noví členové, kteří se připojí po 1. září kteréhokoli roku, se rovněž počítají za pojištěné až do 1. ledna následujícího roku, ačkoli za toto období se členský příspěvek neúčtuje.

Zahrnuje náklady na záchranu vrtulníkem
Zahrnuje náklady na záchranu vrtulníkem
 

Složka:

Folder

Složka pojištění
"Celosvětová služba Alpského klubu

České vydání (nejnovější verze)


Formuláře žádosti:

Formulář žádosti o náhradu nákladů na záchranu, repatriaci a lékařské ošetření

Oznámení nároku z pojištění právní ochrany

Oznámení pojistné události z pojištění odpovědnosti za škodu

KNOX Versicherungsmanagement GmbH
Resselstraße 33, A-6020 Innsbruck
Tel.: +43/512/238300-30
Fax: +43/512/238300-15
av-service@knox.co.at

 

Připojištění trvalé invalidity :

Pojištění pro případ úrazu při sportovních aktivitách a ve vašem volném čase s následky trvalé invalidity od 50 %.
V případě úrazu obdržíte doživotní měsíční rentu.
Připojištění je platné do konce kalendářního roku.

Informační leták (originál v němčině) si můžete stáhnout zde.
Český překlad najdete zde.

Připojištění můžete uzavřít rovnou s pojišťovnou na jejich webových stránkách.
Český překlad najdete zde.

Prodloužení pojištění a připojištění nad 6000 výškových metrů:

Budete na cestách déle než 8 týdnů?
Prémiová jednorázová cestovní ochrana vám nabízí pojistné krytí nákladů na léčbu v zahraničí i po osmi týdnech - a to až do výše 500 000 EUR! Pojistné krytí se vztahuje také lékařsky nezbytné repatriace ze zahraničí.

Celosvětově připojištění nad 6 000 m: pojistná ochrana se vztahuje na trekingové túry nad 6 000 m organizované pro turisty a vedené autorizovaným průvodcem (bez horolezectví a expedičního horolezectví). U tohoto tarifu musí být pojištěna celá doba trvání zájezdu.Na všechny ostatní zájezdy ve výšce nad 6 000 m se pojistné krytí vztahuje pouze s předchozím písemným souhlasem pojistitele.

Informační leták (originál v němčině) si můžete stáhnout zde.
Informační leták (originál v angličtině) si můžete stáhnout zde.

Český překlad najdete zde.

Připojištění můžete uzavřít rovnou s pojišťovnou na jejich webových stránkách.
Český překlad najdete zde.

Připojištění psů a/nebo sportovního vybavení :

Nezáleží na tom, zda lyžujete, chodíte na turistiku, jezdíte na horském kole nebo lezete: s pojištěním sportovního vybavení získá vaše oblíbené vybavení pojistnou ochranu, kterou si zaslouží.

Připojištění psů:
Něco se vám stane a musíte být zachráněni. Váš pes ale nezůstává sám. Protože i on bude bezpečně přiveden zpět!

Informační leták (originál v němčině) si můžete stáhnout zde.
Český překlad najdete zde.

Připojištění sportovního vybavení můžete uzavřít rovnou s pojišťovnou na jejich webových stránkách.

Připojištění psů můžete uzavřít rovnou s pojišťovnou na jejich webových stránkách.

Kontakt:

KNOX Versicherungsmanagement GmbH
Resselstraße 33, A-6020 Innsbruck
Tel.: +43/512/238300-30
Fax: +43/512/238300-15
av-service@knox.co.at

 
 
 

Anfragen zum Internetauftritt und zur Wartung
 

Datenschutzeinstellungen

Nur wenn Sie es uns durch Klick auf das entspechende Feld unten erlauben, setzt diese Website Analyse-/Marketing Cookies ein (Details siehe Datenschutzmitteilung). Wir verwenden diese, um Analysen und Statistiken zu erstellen, sodass wir die Website laufend verbessern können.

Ebenso abhängig von Ihrer Zustimmung werden externe Komponenten geladen (Details siehe Datenschutzmitteilung), die u.U. ebenfalls Cookies setzen. Die externen Kompenenten ergänzen die von uns auf dieser Website dargestellten Informationen und bieten zusätzliche Funktionen an. 

Diese Cookies und Komponenten können vom jeweiligen Anbieter dazu genutzt werden, Daten über Ihren Website-Besuch zu sammeln.

 
 

 

 

 

 

Datenschutzhinweis

Bitte beachten Sie, dass der folgende Link eine externe Website öffnet, für deren Inhalt wir nicht verantwortlich sind und auf die unsere Datenschutzbestimmungen keine Anwendung finden. Informieren Sie sich bitte auf der neuen Webseite über den dortigen Datenschutz.

Ziel: