Logo Skupina/Ortsgruppe Edelweiss PL

Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek trwałego inwalidztwa (Ubezpieczenie na wypadek trwałego inwalidztwa)

Alpenverein Edelweiss

Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek trwałego inwalidztwa

UWAGA: Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek trwałego inwalidztwa, z którego można było do tej pory korzystać, jest od niniejszej chwili dostępne tylko na stronach internetowych austriackiego partnera Alpenverein.

Po wypełnieniu formularza na austriackiej stronie internetowej, zapłacisz za pomocą karty kredytowej.


Jest mowa o dodatkowym ubezpieczeniu od wypadków w czasie wolnym z następstwem inwalidztwa (trwałe inwalidztwo od 50%).

Ubezpieczenie to nie ma zastosowania w przypadku śmiertelnego urazu członka Alpenvereinu podczas wypadku.

Cena dodatkowego ubezpieczenia indywidualnego:

stawka podstawowa 10 EUR
stawka podwyższona 20 EUR (podwojona wysokość świadczenia wyrównawczego)
stawka podwyższona 30 EUR (potrójna wysokość świadczenia wyrównawczego)

Cena dodatkowego ubezpieczenia rodzinnego (!!! Opłaca się od 2 dzieci i więcej !!!):

stawka podstawowa 35 EUR
stawka podwyższona 70 EUR (podwojona wysokość świadczenia wyrównawczego)
stawka podwyższona 105 EUR (potrójna wysokość świadczenia wyrównawczego)

W ramach ubezpieczenia rodzinnego są ubezpieczone wszystkie dzieci do 15 lat, żyjące we wspólnym gospodarstwie domowym (własne, na utrzymaniu, adoptowane)

Świadczenie ubezpieczenia:

a) w przypadku urazu (z następstwem trwałego inwalidztwa >50%) osoba ubezpieczona otrzyma pourazową
rentę dożywotnią:

  • co miesiąc € 500 / € 1000 / € 1500 (świadczenie jednorazowe / podwójne / potrójne)
  • do końca życia

b) Po śmierci ubezpieczonego jest zagwarantowana wypłata renty pourazowej dla partnera/potomków przez okres 20 lat po wypadku, jeśli poszkodowany członek pobierał już u Alpenvereinu miesięczne odszkodowanie zgodnie z punktem a).
!!! Jeżeli członek zginie natychmiast podczas wypadku lub w ciągu jednego roku od dnia wypadku w wyniku obrażeń powypadkowych, zgodnie z ogólnymi warunkami renta nie będzie wypłacona !!!

c) Ubezpieczone dzieci przed osiągnięciem 15. roku życia otrzymają w zamian za rentę miesięczną jednorazową wypłatę kapitałową € 98.000 / € 196.000 / € 294.000 (jednorazowe / podwójne / świadczenie potrójne).

Czego ubezpieczenie nie dotyczy:

Ubezpieczenie nie dotyczy na przykład: urazów podczas wyścigów samochodowych, korzystania z urządzeń lotniczych (lotni, paralotni), samolotów (prywatnych samolotów silnikowych i szybowców) oraz skoków spadochronowych. Ubezpieczenie dotyczy samolotów silnikowych, które są dopuszczone do przewozu pasażerów (np. samoloty transportowe).

Kto może być ubezpieczony?

Ważne: Warunkiem jest członkowstwo w Alpenvereinu (ÖAV) oraz składki opłacone za bieżący rok. Warunki te są spełnione rówież bez opłacenia składek w przypadku, że chodzi o członków, którzy nie mają obowiązku członkowstwa, np. dzieci w rodzinie oraz którzy są zarejestrowani w Alpenvereinu (ÖAV) i posiadają numer członkowski.

Ubezpieczenie dodatkowe może być zawarte z każdym członkiem Alpenvereinu (ÖAV) do czasu osiągnięcia 74 lat.

Osób, których nie można ubezpieczyć to: osoby długotrwale nie pracujące lub cierpiące na ciężką chorobę nerwową oraz osoby z chorobami psychicznymi.

Ważność ubezpieczenia

Ważne na cały świat na wypadki w trakcie wolnym od pracy.
Czas ubezpieczenia obejmuje zawsze okred od 1 stycznia do 31 grudnia.

 
 
 

Anfragen zum Internetauftritt und zur Wartung
 

Datenschutzeinstellungen

Nur wenn Sie es uns durch Klick auf das entspechende Feld unten erlauben, setzt diese Website Analyse-/Marketing Cookies ein (Details siehe Datenschutzmitteilung). Wir verwenden diese, um Analysen und Statistiken zu erstellen, sodass wir die Website laufend verbessern können.

Ebenso abhängig von Ihrer Zustimmung werden externe Komponenten geladen (Details siehe Datenschutzmitteilung), die u.U. ebenfalls Cookies setzen. Die externen Kompenenten ergänzen die von uns auf dieser Website dargestellten Informationen und bieten zusätzliche Funktionen an. 

Diese Cookies und Komponenten können vom jeweiligen Anbieter dazu genutzt werden, Daten über Ihren Website-Besuch zu sammeln.

 
 

 

 

 

 

Datenschutzhinweis

Bitte beachten Sie, dass der folgende Link eine externe Website öffnet, für deren Inhalt wir nicht verantwortlich sind und auf die unsere Datenschutzbestimmungen keine Anwendung finden. Informieren Sie sich bitte auf der neuen Webseite über den dortigen Datenschutz.

Ziel: