Logo Skupina/Ortsgruppe Edelweiss PL

Zgłoszenie zdarzenia ubezpieczeniowego (Zgłoszenie zdarzenia ubezpieczeniowego)

Alpenverein Edelweiss

Zgłoszenie zdarzenia ubezpieczeniowego

PODCZAS WYPADKU

Jeśli będzie wymagane, pomimo przedłożenia legitymacji Alpenverein, kolejne potwierdzenie o Twoim członkostwie tzn. o Twoim ubezpieczeniu (np. w regionach poza Europą) proszę o kontakt z Knox Versicherungsmanagement GmbH (AV-service@knox.co.at), którzy na podstawie reakcji osob trzecich oraz na podstawie Twej prośby, wyślą na podany przez ciebie zagraniczny adres potwierdzenie o Twoim ubezpieczeniu.

Przy badaniu ambulatoryjnym wraz z przepisanymi przez lekarza lekami, wydatki za badania lekarskie płaci poszkodowany członek Alpenverein lekarzowi na miejscu. Kwota ta jest następnie wypłacona przez ubezpieczalnię Generali po spracowaniu zdarzenia ubezpieczeniowego i po odliczeniu współudziału w wysokości 70 EURO.

Podczas akcji ratunkowej: Po otrzymaniu rachunku od pogotowia ratunkowego nie należy nic płacić, lecz wysłać oryginał faktury wraz ze zgłoszeniem zdarzenia ubezpieczeniowego na adres Knox Versicherungsmanagement GmbH.

Podczas badania ambulatoryjnego (wraz z zakupem leków): Koszty ponosisz najpierw sam. Rachunek od lekarza musi zawierać następujące dane: Imię, datę urodzenia osoby badanej, oznaczenie choroby, przeprowadzone badanie oraz czas, potwierdzenie zapłaty. Rachunki należy przedłożyć u administratora ubezpieczenia zdrowotnego, nie później niż 6 miesięcy po zakończeniu podróży, wraz z oświadczeniem administratora ubezpieczenia zdrowotnego.

Podczas leczenia w miejscowym szpitalu, transportu z zagranicy, transportu na terenie kraju: Najpierw należy się skontaktować z Europ Assistance (nr telefonu: +43 (0) 1 253 3798, faks:+43 (0) 1 313 89 1304, adres e-mail: aws@alpenverein.at, serwis całodobowy). W celu przyznania zaliczek na koszty, ewentualnie udzielone odpowiednie środki, należy zgłosić imię, adres, datę urodzenia oraz numer członkowski AV). Następnie zostanie nawiązany kontakt z odpowiednim lekarzem oraz zadecyduje się o rodzaju transportu (karetka, pociąg, samolot osobowy, samolot sanitarny). Ostateczną decyzję podejmie lekarz Tyrol Air Ambulance.

LIKWIDACJA ZDARZENIA UBEZPIECZENIOWEGO

Przed zgłoszeniem zdarzenia ubezpieczeniowego do ubezpieczalni Generali należy zażądać od Twojej prywatnej ubezpieczalni potwierdzenie o tym, ile kosztów leczenia ubezpieczalnia ta przejmie. W Unii Europejskiej i państwach umownych jest stosowana zasada wzajemności co do zwrotu kosztów za opiekę zdrowotną.

Zgłoszenie zdarzenia ubezpieczeniowego jest składane na formularzu Schadenmeldung. Formularz należy wypełnić w języku niemieckim lub angielskim.

Do wypełnionego formularza należy dołączyć:

  • oryginały faktur i sprawozdań lekarskich – sprawozdania lekarskie i faktury, które są w języku polskim, należy przetłumaczyć na język niemiecki lub angielski,
  • kopię legitymacji członkowskiej Alpenvereinu,
  • kopię paszportu
  • bank = numer konta, adres banku, SWIFT, IBAN
  • potwierdzenie Twojej pywatnej ubezpieczalni zdrowotnej o przejęciu/nieprzejęciu części kosztów za opiekę medyczną

Do listu należy dołączyć onumerowaną listę załączników/dokumentów. Przed wysłaniem polecamy sporządzić oraz przechowywać kopię wszystkich dokumentów.

Wszystko należy przesłać na adres:
KNOX Versicherungsmanagement GmbH
Resselstaße 33
6020 Innsbruck
Österreich

Servicetelefon Alpenverein: +43 (0) 512 238300-30
e-mail: AV-service@knox.co.a

Jeśli będziesz potrzebował rady lub pomocy przy likwidacji zdarzenia ubezpieczeniowego, skontaktuj się z nami: alpenverein1@edelweiss.cz, Tel: +420 725 44 29 42

W PRZYPADKU WYPADKU ŚMIERTELNEGO oraz PRZEWOZU POZOSTAŁOŚCI

Należy się skontaktować z Europ Assistance (nr telefonu: +43 (0) 1 253 3798, faks:+43 (0) 1 313 89 1304, adres e-mail: aws@alpenverein.at, serwis całodobowy)

Jeśli będziesz potrzebował rady lub pomocy przy likwidacji zdarzenia ubezpieczeniowego, skontaktuj się z nami: alpenverein1@edelweiss.cz, Tel: +420 725 44 29 42

 
 
 

Anfragen zum Internetauftritt und zur Wartung
 

Datenschutzhinweis

Bitte beachten Sie, dass der folgende Link eine externe Website öffnet, für deren Inhalt wir nicht verantwortlich sind und auf die unsere Datenschutzbestimmungen keine Anwendung finden. Informieren Sie sich bitte auf der neuen Webseite über den dortigen Datenschutz.

Ziel: