Logo Skupina/Ortsgruppe Edelweiss PL

Wszystko o ubezpieczeniu w ramach członkostwa w Alpenverein (Wszystko o ubezpieczeniu)

Alpenverein Edelweiss
on-line přihláška Alpenverein

Wszystko o ubezpieczeniu w ramach członkostwa w Alpenverein

Członkostwo w Austriackim Alpenvereinu (ÖAV) nie oznacza tylko ubezpieczenie, jednak coraz więcej osób staje się członkami Alpenverein głównie ze względu na to.

Dla wszystkich tych, którzy chcą dowiedzieć się więcej na temat ubezpieczenia, przygotowaliśmy zestaw informacji, o które jesteśmy najczęściej pytani.

Jednak w żadnym wypadku informacje te nie zastępują Ogólnych warunków ubezpieczenia, patrz TUTAJ.

Zakres ubezpiecznia

ALPENVEREIN WELTWEIT SERVICE oferuje ochronę ubezpieczeniową dla wszystkich członków Alpenvereinu z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wolnym czasie w zakresie akcji ratowniczych.
Ochrona pokrycia dla wykonania przy repatriacji, transporcie i leczeniu odnosi się do uszczerbków na zdrowiu w wolnym czasie i podczas wykonywania zawodu i w przypadku choroby.
ALPENVEREIN WELTWEIT SERVICE obowiązuje na całym świecie, z wyjątkiem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej  i ochrony prawnej, które się ograniczają do Europy.

Sumy ubezpieczeniowe
1.    25.000 EUR – koszty ratowania osoby i zdarzenia ubezpieczeniowego.
2a.  Bez ograniczenia kwoty – koszty repatriacji z zagranicy.
2b.  Bez ograniczenia kwoty – koszty transportu osoby zranionej/chorej oraz koszty transportu osoby zmarłej w ramach kraju pochodzenia, która była poprzedzona ratunkiem.
2c. 10.000 EUR -  koszty leczenia poniesione za granicą (nie w kraju stałego pobytu) wraz z przepisanymi przez lekarza lekami, kosztami transportu do najbliższego odpowiedniego szpitala, przy czym z tej kwoty jest do dyspozycji leczenie ambulatoryjne wraz z przepisanymi przez lekarza lekami kwota 2 000 EUR. Dla leczenia ambulatoryjnego wraz z przepisanymi przez lekarza lekami obowiązuje udział własny w wysokości 70 EUR na osobę i pobyt za granicą.
!!! UWAGA: Transporty zgodnie z punktami 2a, 2b muszą być organizowane przez organizacje umowne określone na legitymacji członkowskiej ÖAV, w przeciwnym razie ubezpieczalnia wypłaci maksymalną kwotę 750 EURO !!!
Jest mowa o:

  • Tyrol Air Ambulance, telefon +43 (0) 512 22422 , fax 28 88 88, e-mail: taa@taa.at

3. 3.000.000 EUR – ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
4. 32 703 EUR – ubezpieczenie ochrony prawnej
(uwaga: Punkty 3 i 4 obowiązuje tylko w Europie oraz dla wybranych rodzajów sportów – zobacz ogólne warunki)

Ograniczenie:

Świadczenie za granicą zgodnie z punktem 2 jest przyznawane w ciągu pierwszych 8 tygodni każdej podróży za granicę.
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje urazów podczas uczestnictwa w wyprawach w góry na wysokościach przekraczających 6000 m n.p.m. oraz na wyprawy na Arktykę, Antarktydę i Grenlandię.

Firmą ubezpieczeniową stowarzyszenia ALPENVEREIN WELTWEIT SERVICE jest ubezpieczalnia GENERALI Versicherung AG.

Instrukcję zalogowania się do ALPENVEREINU znajdą Państwo TUTAJ.

UWAGA:
Ubezpieczenie, które uzyskujesz w ramach członkostwa nie jest przeznaczone na podróże do USA oraz do Chin.  W tym wypadku kwota na pokrycie kosztów leczenia jest niewystarczająca. W USA i w Chinach rachunki wystawiają szpitale, a w przypadku, że jesteś ubezpieczeny, są wielokrotnością rzeczywistych kosztów.

W przypadku wyjazdów zagranicznych do krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii i państw umownych (więcej zobacz odnośnie opieki zdrowotnej wkrajach EU) ważne jest, aby mieć z sobą Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, którą za darmo wystawia ubezpieczalnia zdrowotna.


 
 
 

Anfragen zum Internetauftritt und zur Wartung
 

Datenschutzeinstellungen

Nur wenn Sie es uns durch Klick auf das entspechende Feld unten erlauben, setzt diese Website Analyse-/Marketing Cookies ein (Details siehe Datenschutzmitteilung). Wir verwenden diese, um Analysen und Statistiken zu erstellen, sodass wir die Website laufend verbessern können.

Ebenso abhängig von Ihrer Zustimmung werden externe Komponenten geladen (Details siehe Datenschutzmitteilung), die u.U. ebenfalls Cookies setzen. Die externen Kompenenten ergänzen die von uns auf dieser Website dargestellten Informationen und bieten zusätzliche Funktionen an. 

Diese Cookies und Komponenten können vom jeweiligen Anbieter dazu genutzt werden, Daten über Ihren Website-Besuch zu sammeln.

 
 

 

 

 

 

Datenschutzhinweis

Bitte beachten Sie, dass der folgende Link eine externe Website öffnet, für deren Inhalt wir nicht verantwortlich sind und auf die unsere Datenschutzbestimmungen keine Anwendung finden. Informieren Sie sich bitte auf der neuen Webseite über den dortigen Datenschutz.

Ziel: