Logo Skupina/Ortsgruppe Edelweiss CZ

Vše o pojištění v rámci členství v Alpenverein (Vše o pojištění Alpenverein)

Alpenverein Edelweiss
on-line přihláška Alpenverein

Vše o pojištění v rámci členství v Alpenverein

Členství v Rakouském Alpenvereinu (OeAV) neznamená pouze pojištění, přesto se stále více lidí stává členy Alpenvereinu především kvůli němu.

Pro všechny ty, kteří se chtějí dozvědět více o tomto pojištění jsme zde připravili soubor informací, na které jsme nejčastěji dotazováni.

V žádném případě však tyto informace nenahrazují Všeobecné podmínky pojištění, které naleznete ZDE.

Rozsah pojištění

ALPENVEREIN WELTWEIT SERVICE nabízí pojistnou ochranu pro všechny členy Alpenvereinu při úrazech ve volném čase v oblasti záchranných akcí.
Ochrana krytí pro plnění při repatriaci, transportu a léčebném ošetření platí pro úrazy ve volném čase a při výkonu povolání a v případě nemoci.
ALPENVEREIN WELTWEIT SERVICE má platnost po celém světě s výjimkou pojištění povinného ručení a právní ochrany, které se omezují na oblast Evropy.

Pojistné částky
1.    25.000 EUR - náklady na záchranu na osobu a pojistnou událost.
2a.  Bez omezení částky - náklady na repatriaci ze zahraničí.
2b.  Bez omezení částky - náklady na transport zraněné/nemocné osoby a náklady na přepravu mrtvé osoby v tuzemsku, když jí předcházela záchrana.
2c. 10.000 EUR -  náklady ošetření vzniklé v zahraničí (ne v zemi trvalého pobytu) včetně lékařem předepsaných léků, nákladů transportu do nejbližší vhodné nemocnice, přičemž z této částky je k dispozici pro ambulantní léčebné ošetření včetně lékařem předepsaných léků částka 2 000 EUR. Pro ambulantní léčebné ošetření včetně lékařem předepsaných léků platí spoluúčast ve výši 70 EUR na osobu a pobyt v zahraničí.
!!! POZOR: Transporty podle bodů 2a, 2b musí být organizovány smluvní organizací uvedenou na členské kartě OeAV, jinak uhradí pojišťovna maximální částku 750 EUR !!!
Jedná se o:

  • Tyrol Air Ambulance, telefon +43 (0) 512 22422 , fax 28 88 88, e-mail: taa@taa.at
  • UNIQA Personenversicherung AG, Telefon:  +43 (0) 1 204 9999+43 (0) 1 204 9999         

3. 3.000.000 EUR - pojištění povinného ručení
4. 32 703 EUR - pojištění právní ochrany
(Pozor: Body 3 a 4 platí pouze v Evropě a pro vybrané druhy sportů - viz.všeobecné podmínky)

Omezení:
Plnění v zahraničí podle bodu 2 se poskytuje během prvních 8 týdnů každé cesty do zahraničí.
Pojistná ochrana se nevztahuje na úrazy během účasti na expedicích do hor s vyšší nadmořskou výškou než 6000mnm a na expedicích do Arktidy, Antarktidy a Grónska.

Pojistitelem spolku ALPENVEREIN WELTWEIT SERVICE je pojišťovna UNIQA Personenversicherung AG, pro pojištění povinného ručení a pojištění právní ochrany GENERALI Versicherung AG.

Návod na přihlášení do ALPENVEREINU nalezneze ZDE.

UPOZORNĚNÍ:
Pojištění, které získáváte v rámci členství není vhodné pro cesty do USA a do Číny. Zde je částka pro krytí léčebných výloh nedostatečná, jelikož v USA i v Číně účtují nemocnice, v případě, že jste pojištěni, několikanásobek skutečných nákladů.

V případě zahraničních cest do zemích Evropského hospodářského prostoru, Švýcarska a smluvních států (více viz. Uplatnění nároku českých pojištěnců na zdravotní péči ve státech EU) je vhodné mít s sebou Evropský průkaz zdravotního pojištění, který Vám zdarma vystaví vaše zdravotní pojišťovna.

 

 
 
 

Anfragen zum Internetauftritt und zur Wartung