Logo Skupina/Ortsgruppe Edelweiss CZ

Skupina/Ortsgruppe Edelweiss CZ

Alpenverein Edelweiss

Österreichischer Alpenverein - OeAV založený v roce 1862 je dnes se svými 450 000 členy největším horolezeckým sdružením Rakouska. Alpenverein je veřejně prospěšné nestranické sdružení orientované na turistiku, horolezectví, horské výstupy, cestování, lyžování, skialpinismus, běh na lyžích, ochranu přírody a prostředí, práci s mládeží, péči o seniory, vydávání publikací, vědeckou činnost a mnohé další. Významnou oblast práce OeAV představuje udržování jeho více než 500 horských chat a péče o síť alpských stezek.

Sekce EDELWEISS byla založena v roce 1946 a je největší sekcí v rámci Alpenvereinu. Svoje sídlo má ve Vídni na adrese: A-1010 Wien, Walfischgasse 12. Sekce EDELWEIS je společensky užitečný, samostatný, nadstranický alpský spolek. Jejím úkolem, který je definován stanovami, je přiblížit členům této sekce alpinistiku v nejširším slova smyslu se všemi jejími druhy činností, s její krásou, a rovněž s osobní důležitostí člověka. Stručně řečeno se dá říci, že chce v přírodě a světě hor vytvořit pro člověka prostor pro zážitek, přičemž právě jeho udržení získává v posledních letech na stále větším významu.

Naše skupina Alpenverein Edelweiss CZ byla založena v roce 2001 a patří k největším oficiálním zástupcům Alpenvereinu v České republice. Pokud se chcete stát členem, tak jste u nás na  správném místě. Poskytneme vám veškeré informace o Alpenvereinu, o všech výhodách členství, včetně pojištění, a také potřebnou pomoc v případě pojistné události.

Alpenverein Edelweiss CZ

 
 
 

Anfragen zum Internetauftritt und zur Wartung
 

Datenschutzhinweis

Bitte beachten Sie, dass der folgende Link eine externe Website öffnet, für deren Inhalt wir nicht verantwortlich sind und auf die unsere Datenschutzbestimmungen keine Anwendung finden. Informieren Sie sich bitte auf der neuen Webseite über den dortigen Datenschutz.

Ziel: